El altavoz como pantalla: mediando archivos de arte sonoro / Conferencia de Seth Cluett

IMG_4382

photo credit: Ros Ribas
Installation by Paul DeMarinis «The Messenger» 1998

The Loudspeaker as Screen: Mediating Sound Art Archives

a conference by Seth Cluett

The loudspeaker is emblematic of and synonymous with sound as a creative medium in the second half of the twentieth century. The loudspeaker, functioning as a form of acoustic display, projects the audible content of art works, whether abstract or conceptual, representationally mimetic or expressively poetic. The critical potential of the loudspeaker’s contribution to aesthetic practices, however, has all too frequently been subsumed under discussion of the ontological status of the sound it carries, amplifies, displaces, reproduces, translates, and transforms. By focusing on the loudspeaker as a component inextricably embedded in works mobilizing sound, it is possible to productively address the irreducibly mixed, multimodal condition of contemporary art practices. Highlighting the role of the loudspeaker in primary documentation and secondary criticism of archived sound art works, this talk will frame the problems and potentials inherent in the necessarily mediated experience of historical work documented by important presenters such as Xebec Sound Arts, Het Apollohuis, and Metronom.

L’altaveu com a pantalla: Mediació d’arxius d’art sonor

Conferència de Seth Cluett

L’altaveu és emblemàtic i sinònim de so com a mitjà creatiu a la segona meitat del segle XX. L’altaveu, que funciona com una forma de visualització acústica, projecta el contingut audible de les obres d’art, ja siguin abstractes o conceptuals, representativament mimètiques o expressivament poètiques. Tanmateix, el potencial crític de la contribució de l’altaveu a les pràctiques estètiques ha estat sotmès sovint a la discussió de l’estat ontològic del so que transporta, amplifica, desplaça, reprodueix, tradueix i transforma. En centrar-se en l’altaveu com a component integrat de manera inextricable en les obres que mobilitzen el so, és possible abordar de forma productiva la irreductiblement condició mixta i multimodal de les pràctiques de l’art contemporani. Destacant el paper de l’altaveu en la documentació primària i la crítica secundària a les obres d’art d’arxiu sonor, aquesta xerrada emmarcarà els problemes i potencials inherents a l’experiència necessàriament mediada de l’obra històrica documentada per importants presentadors com Xebec Sound Arts, Het Apollohuis i Metronom.

El altavoz como pantalla: mediando archivos de arte sonoro

Conferencia de Seth Cluett

El altavoz es emblemático y sinónimo de sonido como medio creativo en la segunda mitad del siglo XX. El altavoz, que funciona como una forma de visualización acústica, proyecta el contenido audible de las obras de arte, ya sea abstracto o conceptual, representacionalmente mimético o expresivamente poético. Sin embargo, el potencial crítico de la contribución del altavoz a las prácticas estéticas ha sido subsumido con demasiada frecuencia bajo discusión sobre el estado ontológico del sonido que transmite, amplifica, desplaza, reproduce, traduce y transforma. Al centrarse en el altavoz como un componente incrustado de manera inextricable en las obras que movilizan el sonido, es posible abordar productivamente la condición multimodal irreductiblemente mezclada de las prácticas artísticas contemporáneas. Destacando el papel del altavoz en la documentación primaria y la crítica secundaria de las obras de arte sonoro archivadas, esta charla enmarcará los problemas y potenciales inherentes a la experiencia necesariamente mediada del trabajo histórico documentado por presentadores importantes como Xebec Sound Arts, Het Apollohuis y Metronom .

Seth Cluett a Metrònom

Metrònom. Fundació Rafael Tous d’Art Contemporani

C/ Fusina 9, Barcelona

Sábado 16 noviembre 2019, 12:30 – 24:00

Metrònom

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s