CONTACTO

Contacto:

cerda@ub.edu
jmberenguer@ub.edu
postgrau.bellesarts@ub.edu

Facultat de Belles Arts | Universitat de Barcelona
Laboratori d’Art Sonor | Departament d’Escultura

Pau Gargallo, 4 · 08028 Barcelona

marcav_neg_1t-1.jpg